Get Adobe Flash player
 ผู้บริหารจัดซื้อ/จัดจ้าง และสอบราคา

จำนวนผู้เข้าชม

การจัดการสินค้าจังหวัดตรัง

               จังหวัดตรัง  

 เมืองตรัง          นาโยง

 กันตัง              ห้วยยอด

 ย่านตาขาว        ปะเหลียน

 สิเกา                วังวิเศษ

 รัษฎา               หาดสำราญ

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง 28/1 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร. 0-7521-8382 โทรสาร 0-7521-4078